Language of document :

2019 m. liepos 15 d. Landgericht München I (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

(Byla C-539/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht München I

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Atsakovė: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (ES) Nr. 531/20121 6a straipsnį ir 6e straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad 2017 m. birželio 15 d. judriojo ryšio paslaugų teikėjai turi visiems vartotojams automatiškai taikyti reguliuojamą tarifą pagal Reglamento (ES) Nr. 531/2012 6a straipsnį, nepriklausomai nuo to, ar iki tol vartotojai turėjo reguliuojamą tarifą arba individualius poreikius atitinkantį, vadinamąjį alternatyvų tarptinklinio ryšio tarifą?

____________

1 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (OL L 172, 2012, p. 10), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2015/2120 (OL L 310, 2015, p. 1).