Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. jūlijā iesniedza Landgericht München I (Vācija) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Telefonica Germany GmbH & Co. OHG

(Lieta C-539/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht München I

Pamatlietas puses

Prasītāja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Atbildētāja: Telefonica Germany GmbH & Co. OHG

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (ES) Nr. 531/2012 1  6.a pants un 6.e panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar 2017. gada 15. jūniju mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz visiem klientiem automātiski ir jāveic pāreja uz regulēto tarifu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 531/2012 6.a pantu neatkarīgi no tā, vai šiem klientiem līdz minētajam datumam bija regulētais tarifs vai īpašs, tā sauktais alternatīvais viesabonēšanas tarifs?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 531/2012 (2012. gada 13. jūnijs) par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV 2012, L 172, 10. lpp.) redakcijā, kas ir ieviesta ar Regulu (ES) Nr. 2015/2120 (OV 2015, L 310, 1. lpp.).