Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 28. května 2019 – Commerciale Gicap SpA v. Agenzia delle Entrate

(Věc C-417/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Commerciale Gicap SpA

Odpůrkyně: Agenzia delle Entrate

Předběžná otázka

Je s unijním právním řádem slučitelný odstavec 1223 jediného článku zákona č. 296 ze dne 27. prosince 2006 (nyní čl. 16a odst. 11 zákona č. 11 ze dne 4. února 2005) a nařízení předsedy vlády ze dne 23. května 2007, a to s odkazem na čl. 108 odst. 3 SFEU, jak je vykládán tzv. judikaturou Deggendorf, na rozhodnutí Evropské komise C(2008) 380 a unijní zásadu proporcionality?

____________