Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 28. maj 2019 – Commerciale Gicap SpA mod Agenzia delle Entrate

(Sag C-417/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Corte suprema di cassazione

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Commerciale Gicap SpA

Sagsøgt: Agenzia delle Entrate

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 1, stk. 1223, i lov nr. 296 af 27. december 2006 (nu artikel 16a, stk. 11, i lov nr.11 af 4.2.2005) og dekret fra ministerrådets præsident af 23. maj 2007 forenelige med fællesskabsretten, henset til artikel 108, [stk.] 3, TEUF, som fortolket i Deggendorf-dommen, Europa-Kommissionens beslutning K(2008)380 og det fællesskabsretlige proportionalitetsprincip?

____________