Language of document :

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. május 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Commerciale Gicap SpA kontra Agenzia delle Entrate

(C-417/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: Commerciale Gicap SpA

Alperes: Agenzia delle Entrate

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az úgynevezett Deggendorf ítélkezési gyakorlatban értelmezett EUMSZ 108. cikk (3) [bekezdése], az Európai Bizottság C(2008)380 határozata, valamint az arányosság közösségi elve alapján összeegyeztethető-e a közösségi jogrenddel a 2006. december 27-i 296. sz. törvény egyetlen cikkének 1223. bekezdése (jelenleg a 2005. február 4-i 11. sz. törvény 16-bis. cikkének 11. bekezdése) és a minisztertanács elnökének 2007. május 23-i rendelete?

____________