Language of document :

2019 m. gegužės 28 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commerciale Gicap SpA / Agenzia delle Entrate

(Byla C-417/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Commerciale Gicap SpA

Kita proceso šalis: Agenzia delle Entrate

Prejudicinis klausimas

Ar atsižvelgiant į SESV 108 straipsnio 3 dalį, kaip ji išaiškinta Deggendorf jurisprudencijoje, Europos Komisijos sprendimą C(2008) 380 ir Bendrijos proporcingumo principą, su Bendrijos teise suderinami 2006 m. gruodžio 27 d. legge n. 296 (Įstatymas Nr. 296) vienintelio straipsnio 1223 dalis (dabar – 2005 m. vasario 4 d. legge n. 11 (Įstatymas Nr. 11) 16 bis straipsnio 11 dalis) ir 2007 m. gegužės 23 d. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Ministro pirmininko dekretas)?

____________