Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. srpnja 2019. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – kazneni postupak protiv Oriola Junquerasa Viesa

(predmet C-502/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Oriol Junqueras Vies

Druge stranke:

Ministerio Fiscal

Abogacía del Estado

Acusación popular ejercida por el partido político VOX

Prethodna pitanja

Primjenjuje li se prije početka „zasjedanja” članak 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije1 na osobu koja je optužena za teška kaznena djela koja se nalazi u istražnom zatvoru, koji je odredio sud zbog činjenica koje su prethodile pokretanju izbornog postupka nakon kojeg je navedena osoba proglašena izabranom u Europski parlament, i kojoj je pravosudnom odlukom odbijeno odobrenje za izvanredni izlazak iz zatvora, a kojim bi joj se omogućilo ispunjavanje uvjeta predviđenih nacionalnim izbornim zakonodavstvom na koje upućuje članak 8. Akta o izborima za zastupnike u Europskom parlamentu na neposrednim općim izborima?

U slučaju potvrdnog odgovora, ako je tijelo određeno nacionalnim izbornim propisima obavijestilo Europski parlament da izabrana osoba zbog nepoštovanja utvrđenih izbornih uvjeta (nemogućnost koja proizlazi iz ograničenja njezine slobode kretanja zbog njezina istražnog zatvora u okviru postupka zbog teških kaznenih djela) neće steći svojstvo zastupnika sve dok se ti uvjeti ne ispune, ostaje li se pri širokom tumačenju pojma „zasjedanje”, unatoč privremenom prekidu očekivanja izabrane osobe da joj započne mandat?

Ako se odgovorom potvrdi široko tumačenje te u slučaju da se izabrana osoba znatno prije pokretanja izbornog postupka nalazi u istražnom zatvoru u okviru postupka zbog teških kaznenih djela, je li pravosudno tijelo koje je odredilo istražni zatvor dužno, s obzirom na izričaj „tijekom putovanja do mjesta ili iz mjesta sastajanja Europskog parlamenta” iz članka 9. Protokola br. 7, beziznimno ukinuti mjeru istražnog zatvora, gotovo automatski, radi omogućavanja ispunjenja formalnosti i putovanja u Europski parlament, ili valja primijeniti kriterij prema kojem se u svakom pojedinačnom slučaju odvaguju, s jedne strane, prava i interesi koji proizlaze iz interesa pravde i pravilnosti postupka te, s druge strane, oni koji se odnose na institut imuniteta, kako u pogledu djelovanja i neovisnosti Parlamenta tako i prava izabrane osobe da obavlja javnu dužnost?

____________

1 SL 2012., C 326., str. 266.