Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oriol Junqueras Vies elleni büntetőeljárás

(C-502/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Oriol Junqueras Vies

A többi fél:

Ministerio Fiscal

Abogacía del Estado

VOX politikai párt mint közérdekű vádló

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. sz. Jegyzőkönyv1 9. cikke az „ülésszak” kezdetét megelőzően alkalmazandó-e a súlyos bűncselekmények miatt olyan előzetes letartóztatásban lévő vádlott tekintetében, amelyet a választási eljárás kezdete előtt megvalósuló tények miatt bíróság rendelt el, amely választási eljárásban e vádlottat az Európai Parlamentbe megválasztott képviselőnek nyilvánították, de bírósági határozattal megfosztották a rendkívüli eltávozási engedélytől, amely lehetővé tenné számára az azon belső választójogi szabályozás által előírt feltételek teljesítését, amelyre az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 8. cikke hivatkozik?

Igenlő válasz esetén, ha a nemzeti választójogi szabályozásban kijelölt szerv – mivel a megválasztott képviselő a választójogi szempontból meghatározott feltételeket nem teljesítette (súlyos bűncselekmény miatt folyamatban lévő előzetes letartóztatás okán a személyes szabadságának korlátozásából fakadó lehetetlenség) – azt közölte az Európai Parlamenttel, hogy e képviselő a hivatkozott feltételek teljesítéséig nem szerzi meg az említett képviselői jogállást, az „ülésszak” fogalmának kiterjesztő értelmezése változatlanul fennmarad-e annak ellenére, hogy a megválasztott személy azon várakozása, miszerint elfoglalja képviselői helyét, átmenetileg megszakad?

Ha a válasz a kiterjesztő értelmezés lenne, amennyiben a megválasztott képviselő súlyos bűncselekmények miatt folyamatban lévő előzetes letartóztatásban van a választási eljárás kezdetét jóval megelőzően, a fogvatartásáról határozó igazságügyi hatóságnak a 7. sz. Jegyzőkönyv 9. cikke szerinti, „amikor az Európai Parlament üléseinek helyszínére utaznak, illetve onnan visszatérnek” kifejezés alapján szinte automatikusan meg kell-e szüntetnie teljes mértékben a fogvatartást, hogy lehetővé tegye az alakiságok teljesítését és az Európai Parlamentbe való utazást, vagy a konkrét ügyben figyelembe kell-e vennie egyrészt az igazságszolgáltatás érdekéből, valamint a tisztességes eljárásból eredő jogok és érdekek, másrészt a mentelmi jog intézményéhez fűződő jogok és érdekek mérlegelésének relatív szempontját, mind a Parlament működésének és függetlenségének tiszteletben tartását, mind pedig a közjogi tisztségnek a megválasztott képviselő által történő betöltéséhez való jogot illetően?

____________

1 HL 2012. C 326., 266. o.