Language of document :

2019 m. liepos 1 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš D. Oriol Junqueras Vies

(Byla C-502/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Oriol Junqueras Vies

Kaltintojai:

Ministerio Fiscal

Abogacía del Estado

Acusación popular ejercida por el partido político VOX

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų1 9 straipsnis taikomas iki „sesijų“ pradžios tuo atveju, kai sunkiomis nusikalstamomis veikomis kaltinamas asmuo, kuriam taikomas kardomasis kalinimas, teismo skirtas už veikas, padarytas prieš prasidedant rinkimų procesui, per kurį tas asmuo buvo paskelbtas išrinktu į Europos Parlamentą, tačiau teismo sprendimu jam nesuteiktas išimtinis leidimas išeiti iš kalinimo įstaigos, kuris leistų jam įvykdyti Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 8 straipsnyje nurodytos nacionalinės teisės aktuose dėl rinkimų nustatytus reikalavimus?

2.    Jeigu būtų atsakyta teigiamai, ar tuo atveju, jei nacionalinės teisės akte dėl rinkimų numatyta institucija praneštų Europos Parlamentui, kad išrinktas asmuo dėl to, kad neįgyvendino nustatytų reikalavimų, susijusių su rinkimais (jis negalėjo jų įgyvendinti, nes taikant kardomąjį kalinimą byloje dėl sunkių nusikalstamų veikų apribota jo judėjimo laisvė), neįgijo Parlamento nario statuso, kol neįgyvendino šių reikalavimų, būtų ir toliau taikomas platus sąvokos „sesijų metu“ aiškinimas nepaisant to, kad jo lūkesčiai gauti mandatą nutrūko laikinai?

3.    Jeigu būtų pateiktas atsakymas, kad taikomas platus aiškinimas, ar tuo atveju, kai išrinktam asmeniui byloje dėl sunkių nusikalstamų veikų, įvykdytų likus pakankamai laiko iki rinkimų proceso pradžios, taikomas kardomasis kalinimas, šį kalinimą skyrusi teisminė institucija, atsižvelgdama į Protokolo Nr. 7 9 straipsnyje pateiktą formuluotę „Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos“, privalėtų visiškai ir beveik automatiškai panaikinti kardomąjį kalinimą, kad būtų galima įvykdyti formalumus ir nuvykti į Europos Parlamentą? Ar ši institucija turėtų laikytis kriterijaus, pagal kurį konkrečiu atveju vertinamos, pirma, teisės ir interesai, kylantys dėl teisingumo interesų ir tinkamo bylos nagrinėjimo, ir, antra, teisės ir interesai, susiję su imuniteto institutu, kiek tai susiję tiek su Parlamento veiklos ir nepriklausomumo užtikrinimu, tiek su išrinkto asmens teise vykdyti viešąsias pareigas?

____________

1 OL C 326, 2012, p. 266.