Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. jūlijā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – kriminālprocess pret Oriol Junqueras Vies

(Lieta C-502/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Oriol Junqueras Vies

Pārējie lietas dalībnieki:

Ministerio Fiscal

Abogacía del Estado

Politiskā partija “VOX” ar tautas apsūdzības uzturētāja tiesībām

Prejudiciālie jautājumi

Vai personai - kura ir apsūdzēta smagos noziegumos un kura par nodarījumiem, kas tika izdarīti, pirms vēlēšanu procedūras, kuras noslēgumā minētā persona tika pasludināta par ievēlētu Eiropas Parlamentā, uzsākšanas atrodas saskaņā ar tiesas nolēmumu noteiktā pirmstiesas apcietinājumā, bet kurai ar tiesas nolēmumu ir atteikta ārkārtas atļauja uz laiku pamest ieslodzījuma vietu, lai varētu izpildīt valsts tiesību aktos par vēlēšanām, uz kuriem ir atsauce Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās 8. pantā, noteiktās prasības - 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 1 9. pants ir piemērojams jau pirms Eiropas Parlamenta “sesiju” atklāšanas?

Vai – ja uz pirmo jautājumu tiktu sniegta apstiprinoša atbilde – gadījumā, kad valsts tiesiskajā regulējumā par vēlēšanām norādītā iestāde ir informējusi Eiropas Parlamentu par to, ka ievēlētā persona nav izpildījusi saistībā ar ievēlēšanu noteiktās prasības (tāpēc, ka to darīt liedza pārvietošanās brīvības ierobežojums, ņemot vērā šīs personas atrašanos pirmstiesas apcietinājumā saistībā ar kriminālprocesu, kas ierosināts par smagiem noziegumiem) un līdz ar to neiegūs šo deputāta statusu līdz brīdim, kamēr neizpildīs minētās prasības, jēdziens “sesijas” joprojām ir interpretējams plaši, lai arī ievēlētajai personai pagaidām nav izredžu ieņemt savu amata vietu?

Vai – ja atbildē tiktu apstiprināta plaša interpretācija – gadījumā, ja ievēlētā persona pirmstiesas apcietinājumā saistībā ar kriminālprocesu, kas ierosināts pret to par smagiem noziegumiem, bija atradusies pietiekami ilgu laiku pirms vēlēšanu procesa sākuma, tiesai, kas ir piemērojusi apcietinājumu, ievērojot 7. protokola 9. pantā rodamo formulējumu “dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu vai prom no tās”, ir pienākums pilnībā un gandrīz automātiski atcelt apcietinājumu, lai ļautu tai nokārtot formalitātes un doties uz Eiropas Parlamentu, vai arī būtu jāizmanto kritērijs, saskaņā ar kuru tās tiesības un intereses, kas izriet no vajadzības pēc justīcijas un pienācīga procesa, konkrētajā gadījumā ir jāsamēro ar tām tiesībām un interesēm, kas ir saistītas ar imunitātes noteikšanu, ciktāl tas attiecas gan uz Parlamenta darbības un neatkarības nodrošināšanu, gan uz ievēlētas amatpersonas tiesībām pildīt savus amata pienākumus?

____________

1 OV 2012, C 326, 266. lpp.