Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 1 iulie 2019 – Procedură penală privind pe Oriol Junqueras Vies

(Cauza C-502/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Oriol Junqueras Vies

Celelalte părți din procedură:

Ministerio Fiscal

Abogacía del Estado

Acțiune populară de acuzare exercitată de partidul politic VOX

Întrebările preliminare

Articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene1 este aplicabil înainte de începerea „duratei sesiunilor” în ceea ce privește o persoană acuzată de infracțiuni grave aflată în arest preventiv, dispus de o instanță pentru fapte anterioare inițierii procedurii electorale, în care această persoană a fost proclamată deputat ales în Parlamentul European, dar care a fost privată printr-o hotărâre judecătorească de o permisiune extraordinară de ieșire din penitenciar care i-ar permite să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația electorală națională la care face trimitere articolul 8 din Actul referitor la alegerea deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct?

În cazul unui răspuns afirmativ, dacă organismul desemnat în legislația electorală națională, ca urmare a faptului că persoana aleasă nu a îndeplinit condițiile stabilite din punct de vedere electoral (imposibilitate care decurge din limitarea libertății sale personale rezultată din arestarea sa preventivă într-o procedură pentru infracțiuni grave), ar fi comunicat Parlamentului European faptul că persoana respectivă nu a dobândit această calitate de deputat până nu îndeplinește condițiile menționate, s-ar menține interpretarea extensivă a expresiei „durata sesiunilor”, în pofida întreruperii temporare a așteptărilor sale de a-și prelua mandatul?

În cazul în care răspunsul ar fi în favoarea interpretării extensive, dacă persoana aleasă s-ar afla în arest preventiv într-un proces pentru infracțiuni grave, cu destul timp înainte de începutul procesului electoral, autoritatea judiciară care a dispus arestarea ar fi obligată, având în vedere expresia „pe perioada deplasării la locul reuniunii Parlamentului European, cât și la întoarcere utilizată în cuprinsul articolului 9 din Protocolul nr. 7, să ridice măsura de detenție în termeni absoluți, în mod aproape automat, pentru a permite îndeplinirea formalităților și deplasările la Parlamentul European sau ar trebui să se aplice un criteriu relativ de evaluare comparativă de la caz la caz a drepturilor și a intereselor rezultate din interesul justiției și din legalitatea procedurii, pe de o parte, și a celor referitoare la instituția imunității pe de altă parte, atât în ceea ce privește respectarea funcționării și a independenței Parlamentului, cât și dreptul persoanei alese de a exercita funcții publice?

____________

1     JO 2012, C 326, p. 266.