Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 1. julija 2019 – kazenski postopek zoper D. Oriola Junquerasa Viesa

(Zadeva C-502/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranke v postopku v glavni stvari

D. Oriol Junqueras Vies

Druge stranke:

Ministerio Fiscal

Abogacía del Estado

Acusación popular ejercida por el partido político VOX

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije uporablja že pred začetkom obdobja „med zasedanjem“ za osebo, ki je obtožena resnih kaznivih dejanj in se nahaja v priporu, o katerem je sodišče odločilo zaradi dejanj, ki so se zgodila pred začetkom volilnega postopka, v katerem je bila razglašena kot izvoljeni kandidat v Evropski parlament, sodišče pa ji je zavrnilo dovoljenje za izredni izhod iz pripora, s katerim bi lahko izpolnila pogoje, ki so določeni z nacionalno volilno zakonodajo in na katero se nanaša člen 8 Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta z neposrednimi splošnimi volitvami?

Če je odgovor pritrdilen, v primeru, da bi organ, določen v nacionalni volilni zakonodaji, obvestil Evropski parlament, da izvoljeni kandidat ne prejme statusa poslanca, ker ni izpolnil pogojev, določenih v volilni zakonodaji (nezmožnost, ki izhaja iz omejitve njegove svobode gibanja zaradi pripora v okviru postopka, ki se vodi zaradi resnih kaznivih dejanj), dokler teh pogojev ne izpolni; ali bi se v tem primeru ohranila široka razlaga pojma „med zasedanjem“, kljub začasni prekinitvi pričakovanja izvoljenega kandidata, da prevzame sedež?

Če je odgovor široka razlaga, v primeru, ko je bil izvoljeni kandidat v priporu v sklopu postopka zaradi resnih kaznivih dejanj že precej pred začetkom volilnega postopka, ali bi moral pravosodni organ, ki je odločil o priporu, dokončno in samodejno odpraviti pripor v skladu z besedilom „medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj“ iz člena 9 Protokola št. 7, da bi tako omogočil izpolnitev formalnosti in potovanje v Evropski parlament? Ali pa bi bilo treba v vsakem primeru posebej pretehtati pravice in interese, ki na eni strani izhajajo iz interesa pravosodnih organov do izvedbe pravnega postopka, na drugi strani pa iz instituta imunitete, pri tem pa se spoštujeta tako delovanje in neodvisnost Parlamenta, kot tudi pravica izvoljenega kandidata do opravljanja javne funkcije??

____________