Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Espanja) on esittänyt 7.6.2019 – Vodafone España S.A.U. v. Diputación Foral de Guipúzcoa

(Asia C-443/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vodafone España S.A.U.

Vastaaja: Diputación Foral de Guipúzcoa

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY1 (EYVL 2002, L 108, 24.4.) 13 artiklaa ja sitä vastaavia ja täydentäviä artikloja tulkittava niin, että niiden vastaista on, että Espanjan kuningaskunta ja erityisesti verotuksellisesti autonominen Gipuzkoan historiallinen alue kantaa maksua radiotaajuuksien käytöstä teleoperaattorilta — joka on jo velvollinen suorittamaan taajuusmaksuksi kutsuttua maksua — julkisen omaisuuden hallinnollisiin toimilupiin yleisesti sovellettavan varainsiirroista ja asiakirjamuotoon saatetuista oikeustoimista kannettavan yleisen veron perusteella ja kyseistä veroa sääntelevän historiallisen alueen lainsäädännön mukaisesti.

____________

1 EYVL 2002, L 108, s. 21.