Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. lipnja 2019. uputio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španjolska) – Vodafone España S.A.U. protiv Diputación Foral de Guipúzcoa

(predmet C-443/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Vodafone España S.A.U.

Tuženik: Diputación Foral de Guipúzcoa

Prethodno pitanje

Treba li članak 13. Direktive 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga1 te s njime eventualno povezane odredbe u pravu Unije tumačiti na način da im se protivi to da Kraljevina Španjolska, konkretnije fiskalno samostalna pokrajina Gipuzkoa, oporezuje pravo na korištenje radijskih frekvencija koje ima telekomunikacijski operator, koje već podliježe plaćanju takozvane naknade za korištenje radiofrekvencijskog spektra, primjenom općeg poreza kojim se terete prijenos imovine i ovjereni pravni akti, općenito primjenjivog na upravne koncesije javnih dobara, i u skladu s foralnim propisom kojim se uređuje navedeni porez?

____________

1 (SL 2002., L 108, str. 21.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 53., str. 62.)