Language of document :

2019 m. birželio 7 d. Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vodafone España S.A.U. / Diputación Foral de Guipúzcoa

(Byla C-443/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Vodafone España S.A.U.

Atsakovė: Diputación Foral de Guipúzcoa

Prejudicinis klausimas

Ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo1 (2002 m. balandžio 24 d. Europos Bendrijų oficialusis leidinys Nr. 108) 13 straipsnį ir atitinkamus papildomus šios direktyvos straipsnius reikia aiškinti taip, jog pagal juos Ispanijos Karalystei ir visų pirma mokesčių požiūriu autonominei istorinei Gipuskoa provincijos teritorijai neleidžiama bendruoju turto perleidimo ir dokumentais įformintų teisinių sandorių mokesčiu, kuris apskritai taikomas administracinei viešojo turto koncesijai pagal šį mokestį reglamentuojančius regioninius teisės aktus, apmokestinti telekomunikacijų operatorės teisės naudoti radijo dažnius, kai ji jau apmokestinta vadinamąja spektro rinkliava?

____________

1 OL L 108, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 337.