Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spania) la 7 iunie 2019 – Vodafone España S.A.U./Diputación Foral de Guipúzcoa

(Cauza C-443/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Vodafone España S.A.U.

Pârâtă: Diputación Foral de Guipúzcoa

Întrebarea preliminară

Articolul 13 din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice1 și dispozițiile concordante și complementare ale acesteia trebuie interpretate în sensul că se opun ca Regatul Spaniei și, în special, teritoriul istoric autonom din punct de vedere fiscal al provinciei Guipúzcoa să supună impozitului general pe transferurile patrimoniale și pe actele juridice autentice, aplicabil în general concesiunilor administrative de bunuri din domeniul public în conformitate cu legislația care reglementează acest impozit, dreptul de utilizare a frecvențelor radio de un operator de telecomunicații, care este deja supus așa-numitei taxe de spectru?

____________

1 JO 2002, L 108, p. 21, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 183.