Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španija) 7. junija 2019 – Vodafone España S.A.U./Diputación Foral de Guipúzcoa

(Zadeva C-443/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vodafone España S.A.U.

Tožena stranka: Diputación Foral de Guipúzcoa

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 13 ter ustrezne in dopolnilne določbe Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev1 razlagati tako, da nasprotujejo temu, da Kraljevina Španija, natančneje zgodovinsko ozemlje Guipúzkoa, ki uživa davčno avtonomijo, telekomunikacijskemu operaterju – ki je že zavezanec za plačilo pristojbine za pravico uporabe spektra – za uporabo radijskih frekvenc nalaga plačilo davka na prenose premoženja in overjene pravne akte, ki se uporablja na splošno pri upravnih koncesijah na javnem dobru, in sicer na podlagi svojih pokrajinskih davčnih zakonov glede tega davka.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 337.