Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 11 Ιουλίου 2019 – NM, ως σύνδικος πτωχεύσεως στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας για την περιουσία της NIKI Luftfahrt GmbH κατά ΟΝ

(Υπόθεση C-530/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberster Gerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Aναιρεσείουσα: NM, ως σύνδικος πτωχεύσεως στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας για την περιουσία της NIKI Luftfahrt GmbH

Aναιρεσίβλητη: ON

Προδικαστικά ερωτήματα

Απορρέει από τον κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 1 (κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών) ευθύνη του αερομεταφορέα, ο οποίος οφείλει βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του εν λόγω κανονισμού να παρέχει βοήθεια κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του ίδιου κανονισμού, για ζημίες λόγω τραυματισμού επιβάτη που προκλήθηκε από αμελή συμπεριφορά υπαλλήλων του ξενοδοχείου το οποίο εξασφάλισε ο αερομεταφορέας;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Περιορίζεται η υποχρέωση του αερομεταφορέα βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 στην εύρεση ξενοδοχείου για τον επιβάτη και στην κάλυψη της δαπάνης διαμονής ή καθίσταται ο αερομεταφορέας οφειλέτης της διαμονής αυτής καθεαυτήν;

____________

1     Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).