Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 11. juulil 2019 – NM, pankrotihaldur NIKI Luftfahrt GmbH suhtes algatatud maksejõuetusmenetluses versus ON

(kohtuasi C-530/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Määruskaebuse esitaja: NM, pankrotihaldur NIKI Luftfahrt GmbH suhtes algatatud maksejõuetusmenetluses

Vastustaja määruskaebemenetluses: ON

Eelotsuse küsimused

1.    Kas lennuettevõtja, kes määruse nr 261/20041 artikli 5 lõike 1 punkti b kohaselt pakub reisijatele nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 punkti b kohast abi, vastutab sama määruse alusel kahju eest, mille põhjustas reisija vigastus, mis tekkis lennuettevõtja pakutud hotelli personali hooletuse tõttu?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, siis

Kas lennuettevõtja kohustus pakkuda määruse nr 261/2004 artikli 9 lõike 1 punkti b kohast abi piirdub reisijale hotelli vahendamise ja majutuskulude kandmisega või on lennuettevõtja kohustatud tagama majutuse kui sellise?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).