Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. srpnja 2019. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – NM kao stečajna upraviteljica u stečajnom postupku nad imovinom društva NIKI Luftfahrt GmbH protiv ON

(predmet C-530/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tuženica, druga stranka u žalbenom postupku i podnositeljica revizije: NM kao stečajna upraviteljica u stečajnom postupku nad imovinom društva NIKI Luftfahrt GmbH

Tužiteljica, žaliteljica i druga stranka u revizijskom postupku: ON

Prethodna pitanja

Snosi li zračni prijevoznik, koji u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 261/20041 (Uredba o pravima putnika) treba pružiti pomoć predviđenu člankom 9. stavkom 1. točkom (b) te uredbe, na temelju iste uredbe odgovornost za štete koje proizlaze iz povrede nanesene putniku koje je potonji putnik pretrpio zbog nemarnog postupanja djelatnika hotela u kojem mu je zračni prijevoznik osigurao smještaj?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje:

Ograničava li se obveza zračnog prijevoznika predviđena člankom 9. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 261/2004 samo na osiguravanje hotela za putnika i preuzimanje troškova smještaja ili zračni prijevoznik ima obvezu smještaja kao takvog?

____________

1     Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 SL 2004., L 46, str. 1 (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)