Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 11 iulie 2019 – NM, în calitate de administrator judiciar în procedura privind patrimoniul NIKI Luftfahrt GmbH/ON

(Cauza C-530/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: NM, în calitate de administrator judiciar în procedura privind patrimoniul NIKI Luftfahrt GmbH

Intimată: ON

Întrebările preliminare

Un operator de transport aerian care, în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 (Regulamentul privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian), trebuie să ofere asistență în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (b) din acest regulament, este răspunzător în temeiul acestui regulament pentru prejudiciile rezultate ca urmare a leziunilor suferite de un pasager ca urmare a comportamentului neglijent al lucrătorilor hotelului pus la dispoziţie de transportatorul aerian?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Obligația operatorului de transport aerian în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 se limitează la a intermedia pentru pasager un hotel și a prelua cheltuielile de cazare sau acesta este obligat să asigure cazarea ca atare?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).