Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 11. julija 2019 – NM kot stečajna upraviteljica v stečajnem postopku glede premoženja družbe NIKI Luftfahrt GmbH/ON

(Zadeva C-530/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka, nasprotna stranka v pritožbenem postopku in vlagateljica pritožbe zoper sklep sodišča: NM kot stečajna upraviteljica v stečajnem postopku glede premoženja družbe NIKI Luftfahrt GmbH

Tožeča stranka, pritožnica in nasprotna stranka v pritožbenem postopku zoper sklep sodišča: ON

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je letalski prevoznik, ki mora v skladu s členom 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 261/20041 (v nadaljevanju tudi: Uredba o pravicah letalskih potnikov) ponuditi pomoč v skladu s členom 9(1)(b) te uredbe, na podlagi te uredbe odškodninsko odgovoren za poškodbo potnika, ki jo je ta utrpel zaradi malomarnega ravnanja delavcev hotela, ki ga je dal na razpolago letalski prevoznik?

2.    Če je odgovor na vprašanje 1 nikalen:

Ali je obveznost letalskega prevoznika v skladu s členom 9(1)(b) Uredbe (ES) št. 261/2004 omejena na to, da potniku posreduje hotel in prevzame stroške nastanitve, ali pa letalski prevoznik dolguje nastanitev kot takšno?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL 2004, L 46, str. 1).