Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. srpnja 2019. uputio Supreme Court of the United Kingdom (Ujedinjena Kraljevina) – R (povodom zahtjeva Association of Independent Meat Suppliers i drugih) protiv The Food Standards Agency

(predmet C-579/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court of the United Kingdom (Ujedinjena Kraljevina)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: R (povodom zahtjeva Association of Independent Meat Suppliers i drugih)

Tuženik: The Food Standards Agency

Prethodna pitanja

Protivi li se Uredbi (EZ) br. 854/20041 i Uredbi br. 882/20042 postupak prema kojem, u skladu s člankom 9. Zakona o sigurnosti hrane iz 1990., mirovni sudac odlučuje o meritumu predmeta i na temelju dokaza vještaka, koje predlažu obje stranke, o tome je li trup u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti hrane?

Nalaže li Uredba (EZ) br. 882/2004 pravo na žalbu u vezi s odlukom službenog veterinara na temelju članka 5. stavka 2. Uredbe br. 854/2004 da je meso trupa neprikladno za prehranu ljudi i, u slučaju potvrdnog odgovora, koji bi se pristup trebao primijeniti na preispitivanje osnovanosti odluke koju je donio službeni veterinar u slučaju žalbe u takvom slučaju?

____________

1 Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL 2004., L 139, str. 206.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 10., str. 33.)

2 Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL 2004., L 165, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3. svezak 51., str. 5.)