Language of document :

2019 m. liepos 30 d. Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje R (pagal Association of Independent Meat Suppliers ir kt. ieškinį) / The Food Standards Agency

(Byla C-579/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: R (pagal Association of Independent Meat Suppliers ir kt. ieškinį)

Kita apeliacinio proceso šalis: The Food Standards Agency

Prejudiciniai klausimai

Ar Food Safety Act 1990 (1990 m. maisto saugos įstatymas, Jungtinė Karalystė) 9 straipsnyje numatyta procedūra, kai taikos teisėjas nagrinėja bylą iš esmės ir, remdamasis kiekvienos šalies kviečiamų ekspertų išvadomis, sprendžia, ar skerdena neatitinka maisto saugos reikalavimų, yra draudžiama pagal Reglamentą (EB) Nr. 8541 ir Reglamentą (EB) Nr. 8822 ?

Ar Reglamentu (EB) Nr. 882 įpareigojama numatyti teisę apskųsti oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo pagal Reglamento (EB) Nr. 854 5 straipsnio 2 dalį priimtą sprendimą, kad skerdenos mėsa yra netinkama vartoti žmonėms, ir jei taip, kokiu požiūriu reikėtų vadovautis vertinant oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo priimto sprendimo pagrįstumą, kai dėl jo tokiu atveju yra pateiktas skundas?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004 nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL L 139, 2004, p. 206; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 45 t., p. 75).

2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas, lietuvių k., 3 sk., 45 t., p. 200).