Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom) (Regatul Unit) la 30 iulie 2019 – R (împreună cu Asociația furnizorilor independenți de carne și o altă parte)/The Food Standards Agency

(Cauza C-579/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom)

Părțile din procedura principală

Recurente: R (împreună cu Asociația furnizorilor independenți de carne și o altă parte)

Intimată: The Food Standards Agency

Întrebările preliminare

Regulamentul (CE) nr. 854[/2004]1 și Regulamentul (CE) nr. 882[/2004]2 se opun unei proceduri prin care, în temeiul articolului 9 din Food Safety Act 1990 [Legea din 1990 privind siguranța produselor alimentare], o instanță de pace decide pe fond și pe baza dovezilor experților numiți de fiecare parte dacă o carcasă nu respectă cerințele de siguranță alimentară?

Regulamentul (CE) nr. 882[/2004] impune dreptul la recurs în legătură cu o decizie a unui medic veterinar oficial întemeiată pe articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 854[/2004], conform căreia carnea carcasei era neadecvată consumului uman și, în caz afirmativ, ce abordare ar trebui urmată pentru revizuirea pe fond a deciziei luate de medicul veterinar oficial în cadrul recursului promovat într-o astfel de cauză?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO 2004, L 139, p. 206, Ediție specială, 03/vol. 56, p. 132).

2 Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO 2004, L 165, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 58, p. 216).