Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 30. julija 2019 – R (na zahtevo združenja neodvisnih proizvajalcev mesa in drugih)/The Food Standards Agency

(Zadeva C-579/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: R (na zahtevo združenja neodvisnih proizvajalcev mesa in drugih)

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: The Food Standards Agency

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali sta uredbi (ES) št. 8541  in 8822 v nasprotju s postopkom, v katerem mirovni sodnik v skladu s členom 9 Food Safety Act 1990 (zakon o varnosti živil iz leta 1990) odloči na podlagi vsebinske presoje zadeve in na podlagi mnenja izvedencev, ki jih predlagata obe strani, o tem, ali meso trupa ne izpolnjuje zahtev glede varnosti živil?

2.    Ali Uredba (ES) št. 882[/2004] določa pravico do pritožbe v zvezi z odločitvijo uradnega veterinarja v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 854[/2004], da je bilo meso trupa neustrezno za prehrano ljudi, in če je odgovor pritrdilen, kakšen pristop bi bilo treba uporabiti pri preučevanju utemeljenosti odločitve, ki jo je uradni veterinar sprejel v zvezi s pritožbo v takem primeru?

____________

1 Uredba (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL 2004, L 139, str. 206).

2 Uredba (ES) št. 882/2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL 2004, L 165, str. 1).