Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Ostravě (Den Tjekkiske Republik) den 9. juli 2019 – ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o. mod Odvolací finanční ředitelství

(Sag C-520/19)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Krajský soud v Ostravě

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Sagsøgt: Odvolací finanční ředitelství

Præjudicielt spørgsmål

Er den udtrykkelige nationale ordning om [solidarisk] hæftelse for manglende afgift ved kædesvig, til hinder for, at skattemyndighederne i henhold til denne ordning nægter den afgiftspligtige person retten til at fradrage merværdiafgift i overensstemmelse med Domstolens praksis om momssvig? Er artikel 17, stk. 1, artikel 20, artikel 52, stk. 1, artikel 52, stk. 6, og artikel 54 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder under disse omstændigheder til hinder for en sådan praksis?

____________