Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský soud v Ostravě (Tšehhi) 9. juulil 2019 – ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o. versus Odvolací finanční ředitelství

(kohtuasi C-520/19)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Krajský soud v Ostravě

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Vastustaja: Odvolací finanční ředitelství

Eelotsuse küsimus

Kas selliste sõnaselgete riigisiseste õigusaktide olemasolu, mis käsitlevad [solidaar]vastutust pettusteahela raames kätte saamata jäänud maksude puhul, on vastavalt Euroopa Liidu Kohtu käibemaksupettusega seotud kohtupraktikale vastuolus sellega, kui maksuhaldur ei anna nende õigusaktide alusel vastutusele võetavale isikule õigust arvata maha käibemaksu? Kas selline tegevus on käesolevas olukorras vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 17 lõikega 1, artikliga 20, artikli 52 lõikega 1, artikli 52 lõikega 6 ja artikliga 54?

____________