Language of document :

A Krajský soud v Ostravě (Cseh Köztársaság) által 2019. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o. kontra Odvolací finanční ředitelství

(C-520/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Krajský soud v Ostravě

Az alapeljárás felei

Felperes: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Alperes: Odvolací finanční ředitelství

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A csalási láncolatokban keletkező adóhiányért való [egyetemleges] felelőséggel kapcsolatos kifejezett nemzeti szabályozás létezése kizárja-e azt, hogy az adóhatóságok – az Európai Unió Bíróságának héacsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlatával összhangban – megtagadják a hozzáadottérték-adó levonásához való jogot az említett nemzeti szabályozás alapján felelősséggel tartozó személytől? Ellentétes-e a hozzáadottérték-adó levonásához való jog ilyen esetben történő megtagadásának gyakorlata az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (1) bekezdésével, 20. cikkével, 52. cikkének (1) bekezdésével, 52. cikkének (6) bekezdésével és 54. cikkével?

____________