Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 9. jūlijā iesniedza Krajský soud v Ostravě (Čehijas Republika) – ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

(Lieta C-520/19)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Krajský soud v Ostravě

Pamatlietas puses

Prasītāja: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Atbildētāja: Odvolací finanční ředitelství

Prejudiciālie jautājumi

Vai skaidri formulēta valsts tiesiskā regulējuma esamība attiecībā uz [solidāru] atbildību par nodokļa nemaksāšanu krāpnieciskā shēmā izslēdz iespēju nodokļu iestādēm atteikt tiesības atskaitīt pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru par krāpšanu PVN jomā personai, ko atbilstoši šim tiesiskajam regulējumam uzskata par atbildīgu? Vai šāda prakse minētajā situācijā ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. panta 1. punktam, 20. pantam, 52. panta 1. punktam, 52. panta 6. punktam un 54. pantam?

____________