Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský soud v Ostravě

(Republica Cehă) la 9 iulie 2019 – ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o. v. Odvolací finanční ředitelství

(Cauza C-520/19)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Krajský soud v Ostravě

Părțile din procedura principală

Reclamantă: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Pârâtă: Odvolací finanční ředitelství

Întrebarea preliminară

O reglementare națională expresă care prevede răspunderea [în solidar] pentru taxa neachitată în cadrul unui lanț fraudulos împiedică autoritățile administrației fiscale să refuze persoanei răspunzătoare în temeiul acestei reglementări dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene privind frauda în materie de TVA? În această situație, articolul 17 alineatul (1), articolul 20, articolul 52 alineatul (1), articolul 52 alineatele (1) și (6) și articolul 54 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se opun unei astfel de practici?

____________