Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Ostravě (Republiken Tjeckien) den 9 juli 2019 – ARMOSTAV MÍSTEK mot Odvolací finanční ředitelství

(Mål C-520/19)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Krajský soud v Ostravě

Parter i det nationella målet

Klagande: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Motpart: Odvolací finanční ředitelství

Tolkningsfråga

Hindrar uttrycklig nationell lagstiftning angående [solidariskt] ansvar för obetald skatt i en bedrägerikedja att skattemyndigheterna nekar den person som hålls ansvarig enligt denna lagstiftning avdragsrätt för mervärdesskatt i enlighet med EU-domstolens praxis om mervärdesskattebedrägerier? Utgör artiklarna 17.1, 20, 52.1, 52.6 och 54 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna hinder för skattemyndigheterna att förfara på detta sätt i denna situation?

____________