Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 9. července 2019 – Entoma SAS v. Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Věc C-526/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Stěžovatelka: Entoma SAS

Odpůrci: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Předběžná otázka

Je třeba čl. 1 odst. 2 písm. e) nařízení ze dne 27. ledna 19971 vykládat v tom smyslu, že do jeho působnosti spadají potraviny sestávající z celých zvířat, která jsou určena ke spotřebě jako taková, nebo se použije pouze na potravinové složky izolované z hmyzu?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).