Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 9. juulil 2019 – Entoma SAS versus Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

(kohtuasi C-526/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Entoma SAS

Vastustajad: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Eelotsuse küsimus

Kas 27. jaanuari 1997. aasta määruse1 artikli 1 lõike 2 punkti e tuleb tõlgendada nii, et selle kohaldamisalasse kuulub tervetest loomadest koosnev toit, mis on mõeldud terviktoiduna tarbimiseks, või on see kohaldatav ainult toidu koostisosade suhtes, mis on saadud putukatest?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta (EÜT 1997, L 43, lk 1; ELT eriväljaanne 13/18, lk 244).