Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. srpnja 2019. uputio Conseil d'État (Francuska) – Entoma SAS protiv Ministre de l’Économie et des Finances i Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(predmet C-526/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Entoma SAS

Tuženici: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavak 2. točku (e) Uredbe od 27. siječnja 1997. 1 tumačiti na način da njezino područje primjene obuhvaća hranu koja se sastoji od cijelih životinja, kao takvu namijenjenu konzumaciji, ili se primjenjuje samo na sastojke hrane izolirane od kukaca?

____________

1     Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL 1997., L 43, str. 1.; posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 32., str. 60.)