Language of document :

A Conseil d’État (Franciaország) által 2019. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Entoma SAS kontra Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(C-526/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Entoma SAS

Alperesek: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az 1997. január 27-i [258/97/EK] rendelet1 1. cikke (2) bekezdésének e) pontját, hogy annak hatálya alá tartoznak az egész állatokból álló, ekként történő fogyasztásra szánt élelmiszerek, vagy az csak a rovarokból izolált élelmiszer-összetevőkre alkalmazandó?

____________

1 Az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 1997. L 43., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 18. kötet, 244. o.).