Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 9 juli 2019 – Entoma SAS / Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

(Zaak C-526/19)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Conseil d’État

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Entoma SAS

Verwerende partijen: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Prejudiciële vraag

Moet artikel 1, lid 2, onder e), van [verordening (EG) nr. 258/97] van 27 januari 19971 aldus worden uitgelegd dat het toepassingsgebied ervan voedingsmiddelen omvat die bestaan uit hele dieren die zijn bestemd om als zodanig te worden geconsumeerd, of is het alleen van toepassing op voedselingrediënten die uit insecten zijn geïsoleerd?

____________

1 Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PB 1997, L 43, blz. 1).