Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 9 iulie 2019 – Entoma SAS/Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Cauza C-526/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Recurentă: Entoma SAS

Intimați: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Întrebarea preliminară

Articolul 1 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul [(CE) nr. 258/97] din 27 ianuarie 19971 trebuie interpretat în sensul că include în domeniul său de aplicare alimente compuse din animale întregi destinate să fie consumate ca atare sau se aplică numai ingredientelor alimentare separate din insecte?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO 1997, L 43, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 20, p. 245).