Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. svibnja 2019. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Roberto Abate SpA protiv Agenzia delle Entrate

(predmet C-416/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Roberto Abate SpA

Tuženik: Agenzia delle Entrate

Prethodna pitanja

Jesu li u skladu s pravom Unije stavak 1223. jedinog članka Zakona br. 296 od 27. prosinca 2006. (sada članak 16. bis stavak 11. Zakona br. 11 od 4. veljače 2005.) i Uredba predsjednika Vijeća ministara od 23. svibnja 2007., u vezi s člankom 108. [stavkom] 3. UFEU-a, kako ga tumači sudska praksa u predmetu Deggendorf, s Odlukom C(2008)380 Europske komisije i načelom proporcionalnosti iz prava Unije?

____________