Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 16. juulil 2019 – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG versus Hauptzollamt Hamburg

(kohtuasi C-543/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Vastustaja: Hauptzollamt Hamburg

Eelotsuse küsimused

Kas põhikohtuasjas kujunenud olukorras ei luba rakendusmääruse (EL) 2015/821 artikliga 1 kehtestatud dumpinguvastasest tollimaksust vastavalt sama määruse artikli 2 lõikele 1 vabastada asjaolu, et määruse artikli 2 lõike 1 punkti b kohases kinnitusarves ei ole viidatud määruse lisa punktis 9 nimetatud rakendusotsusele (EL) 2015/872 , vaid otsusele 2008/899/EÜ3 ?

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt: kas rakendusmääruse (EL) 2015/82 lisa nõuetele vastava kinnitusarve võib dumpinguvastase tollimaksu tagasimaksmise menetluses esitada alusena viidatud määruse artikliga 1 kehtestatud dumpinguvastasest tollimaksust vastavalt määruse artikli 2 lõikele 1 vabastamiseks?

____________

1 Komisjoni 21. jaanuari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/82, millega kehtestatakse pärast määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist ja määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 3 kohaseid osalisi vahepealseid läbivaatamisi lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit sidrunhappe impordi suhtes (ELT 2015, L 15, lk 8).

2 Komisjoni 21. jaanuari 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/87, millega kiidetakse heaks Hiina Rahvavabariigist pärit sidrunhappe importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega seoses pakutud kohustused (ELT 2015, L 15, lk 75).

3 Komisjoni 2. detsembri 2008. aasta otsus 2008/899/EÜ, millega kiidetakse heaks kohustused, mis on pakutud seoses Hiina Rahvavabariigist pärit sidrunhappe importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega (ELT 2008, L 323, lk 62).