Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. srpnja 2019. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG protiv Hauptzollamt Hamburg

(predmet C-543/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Tuženik: Hauptzollamt Hamburg

Prethodna pitanja

Je li u okolnostima glavnog postupka izuzeću od antidampinške pristojbe uvedene člankom 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/821 u skladu s člankom 2. stavkom 1. te uredbe protivno to što se u računu na temelju obveze predviđenom člankom 2. stavkom 1. točkom (b) te uredbe ne upućuje na Provedbenu odluku (EU) 2015/872 navedenu u točki 9. Priloga toj uredbi, nego na Odluku 2008/899/EZ3 ?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: može li se račun na temelju obveze koji ispunjava uvjete iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/82 predočiti u okviru postupka za povrat antidampinških pristojbi, kako bi se postiglo izuzeće od antidampinške pristojbe uvedene člankom 1. te uredbe, u skladu s njezinim člankom 2. stavkom 1.?

____________

1 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/82 оd 21. siječnja 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 i parcijalnim privremenim revizijama u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 SL 2015., L 15, str. 8.

2 Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/87 оd 21. siječnja 2015. o prihvaćanju ponuđenog preuzimanja obveza u vezi s antidampinškim postupkom koji se odnosi na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine SL 2015., L 15, str. 75.

3 2008/899/EZ: Odluka Komisije od 2. prosinca 2008. o prihvaćanju preuzimanja obveza u vezi s antidampinškim postupkom koji se odnosi na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine SL 2008., L 323, str. 62. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 113., str. 263.)