Language of document :

2019 m. liepos 16 d. Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG / Hauptzollamt Hamburg

(Byla C-543/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Atsakovė: Hauptzollamt Hamburg

Prejudiciniai klausimai

Ar tokiomis sąlygomis, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/821 1 straipsniu įvesto antidempingo muito netaikymas remiantis šio reglamento 2 straipsnio 1 dalimi yra negalimas todėl, kad šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punkte numatytoje įsipareigojimo sąskaitoje faktūroje nurodytas ne šio reglamento priedo 9 punkte minimas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/872 , o Sprendimas 2008/899/EB3 ?

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar siekiant, kad pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/82 2 straipsnio 1 dalį būtų netaikomas šio reglamento 1 straipsniu įvestas antidempingo muitas, per procedūrą dėl antidempingo muitų grąžinimo leidžiama pateikti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/82 priede nustatytas sąlygas atitinkančią įsipareigojimo sąskaitą faktūrą?

____________

1 2015 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį ir dalines tarpines peržiūras pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį, nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės citrinų rūgščiai (OL L 15, 2015, p. 8).

2 2015 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo priimami pasiūlyti įsipareigojimai, susiję su antidempingo tyrimu dėl importuojamos Kinijos Liaudies Respublikos kilmės citrinų rūgšties (OL L 15, 2015, p. 75).

3 2008 m. gruodžio 2 d. Komisijos sprendimas, kuriuo priimami pasiūlyti įsipareigojimai, susiję su antidempingo tyrimu dėl tam tikros importuojamos Kinijos Liaudies Respublikos kilmės citrinų rūgšties (OL L 323, 2008, p. 62).