Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 16 iulie 2019 – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG/Hauptzollamt Hamburg

(Cauza C-543/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Pârât: Hauptzollamt Hamburg

Întrebările preliminare

Trebuie considerat că, în condițiile din litigiul principal, scutirea de la aplicarea taxei antidumping în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/821 , instituită prin articolul (1) din acest regulament, este exclusă ca urmare a faptului că într-o factură conformă cu angajamentul în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din acest regulament nu se menționează Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/872 menționată la punctul 9 din anexa la același regulament, ci Decizia 2008/899/CE3 ?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: o factură conformă cu angajamentul care îndeplinește condițiile prevăzute în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/82 poate fi prezentată în cadrul unei proceduri de rambursare a taxelor antidumping pentru a obține scutirea de la aplicarea taxei antidumping instituită la articolul 1 din acest regulament, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din același regulament?

____________

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/82 al Comisiei din 21 ianuarie 2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid citric originar din Republica Populară Chineză, ca urmare a unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor efectuată în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului și a unor reexaminări intermediare parțiale efectuate în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 (JO 2015, L 15, p. 8).

2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/87 a Comisiei din 21 ianuarie 2015 de acceptare a unui angajament oferit în cadrul procedurii antidumping privind importurile de acid citric originar din Republica Populară Chineză (JO 2015, L 15, p. 75).

3 Decizia Comisiei din 2 decembrie 2008 de acceptare a unui angajament oferit în cadrul procedurii antidumping privind importurile de acid citric originar din Republica Populară Chineză (JO 2008, L 323, p. 62).