Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 16. julija 2019 – Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG/Hauptzollamt Hamburg

(Zadeva C-543/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Tožena stranka: Hauptzollamt Hamburg

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali v okoliščinah spora o glavni stvari oprostitvi protidampinške dajatve, uvedene s členom 1 Izvedbene uredbe (EU) 2015/821 , na podlagi člena 2(1) te uredbe nasprotuje to, da na računu na podlagi zaveze iz člena 2(1)(b) te uredbe ni naveden Izvedbeni sklep (EU) 2015/872 iz točke 9 Priloge k tej uredbi, ampak Sklep 2008/899/ES3 ?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali se lahko predloži račun na podlagi zaveze, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/82, v okviru postopka za vračilo protidampinških dajatev, za namene oprostitve protidampinške dajatve, uvedene s členom 1, na podlagi člena 2(1) te uredbe?

____________

1 Izvedbena uredba Komisije z dne 21. januarja 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 in zaključku delnih vmesnih pregledov v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (UL 2015, L 15, str. 8).

2 Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. januarja 2015 o sprejetju ponujenih zavez v zvezi s protidampinškim postopkom za uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL 2015 L 15, str. 75).

3 Sklep Komisije z dne 2. decembra 2008 o sprejetju zavez v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL 2008, L 323, str. 62).