Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Wien (Αυστρία) στις 21 Ιουνίου 2019 – IE κατά Magistrat der Stadt Wien

(Υπόθεση C-477/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Wien

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: IE

Καθής: Magistrat der Stadt Wien.

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει ο όρος «τόπος ανάπαυσης» κατά το άρθρο 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους 1 την έννοια ότι περιλαμβάνει και πρώην τόπους ανάπαυσης που έχουν στο μεταξύ εγκαταλειφθεί;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο ερώτημα αυτό:

Πρέπει κάθε πρώην τόπος ανάπαυσης που έχει στο μεταξύ εγκαταλειφθεί να χαρακτηρίζεται ως «τόπος ανάπαυσης» κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους;

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ερώτημα αυτό:

Βάσει ποιων κριτηρίων καθορίζεται αν ένας πρώην τόπος ανάπαυσης που έχει στο μεταξύ εγκαταλειφθεί πρέπει να χαρακτηριστεί ως «τόπος ανάπαυσης» κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους;

Βάσει ποιων κριτηρίων καθορίζεται αν μια συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη συνιστά επέμβαση σε «τόπο ανάπαυσης» κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους;

Βάσει ποιων κριτηρίων καθορίζεται αν μια συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη συνιστά τόσο σοβαρή επέμβαση σε «τόπο ανάπαυσης» κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους, ώστε να θεωρείται ότι υπάρχει «βλάβη», κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους, του εν λόγω «τόπου ανάπαυσης»;

Βάσει ποιων κριτηρίων καθορίζεται αν μια συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη συνιστά τόσο σοβαρή επέμβαση σε «τόπο ανάπαυσης» κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους, ώστε να θεωρείται ότι υπάρχει «καταστροφή», κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους, του εν λόγω «τόπου ανάπαυσης»;

Έχει ο όρος «τόπος αναπαραγωγής» κατά το άρθρο 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους την έννοια ότι περιλαμβάνει, πρώτον, μόνο τον ακριβώς οριοθετημένο τόπο όπου γίνονται τακτικά πράξεις ζευγαρώματος υπό στενή έννοια ή περιορισμένες πράξεις συνδεόμενες άμεσα με την αναπαραγωγή (όπως για παράδειγμα η ωοτοκία), καθώς και, δεύτερον, ότι, επιπροσθέτως, ο όρος «τόπος αναπαραγωγής» περιλαμβάνει όλους τους ακριβώς οριοθετημένους χώρους οι οποίοι είναι απολύτως απαραίτητοι για την ανάπτυξη των νεογνών, όπως για παράδειγμα οι χώροι ωοτοκίας ή τα τμήματα των φυτών που είναι απαραίτητα για το στάδιο προνύμφης ή νύμφης;

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ερώτημα αυτό:

Τι νοείται ως «τόπος αναπαραγωγής» κατά το άρθρο 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους και πώς διαχωρίζεται τοπικά ένας «τόπος αναπαραγωγής» από άλλους τόπους;

Βάσει ποιων κριτηρίων καθορίζεται αν μια συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη συνιστά επέμβαση σε «τόπο αναπαραγωγής» κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους;

Βάσει ποιων κριτηρίων καθορίζεται αν μια συγκεκριμένη πράξη ή πάραλειψη συνιστά τόσο σοβαρή επέμβαση σε «τόπο αναπαραγωγής» κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους, ώστε να θεωρείται ότι υπάρχει «βλάβη», κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους, του εν λόγω «τόπου αναπαραγωγής»;

Βάσει ποιων κριτηρίων καθορίζεται αν μια συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη συνιστά τόσο σοβαρή επέμβαση σε «τόπο αναπαραγωγής» κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους, ώστε να θεωρείται ότι υπάρχει «καταστροφή», κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος [1], στοιχείο [δ΄], της οδηγίας για τους οικοτόπους, του εν λόγω «τόπου αναπαραγωγής»;

____________

1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ 1992, L 206, σ. 7).