Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. lipnja 2019. uputio Verwaltungsgericht Wien (Austrija) – IE protiv Magistrat der Stadt Wien

(predmet C-477/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Wien

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: IE

Druga stranka u žalbenom postupku: Magistrat der Stadt Wien

Prethodna pitanja

1)    Treba li pojam „lokalitet za odmor” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima1 tumačiti na način da obuhvaća i u međuvremenu napuštene bivše lokalitete za odmor?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan:

treba li svaki u međuvremenu napušten bivši lokalitet za odmor klasificirati kao „lokalitet za odmor” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima?

Ako je odgovor na to pitanje niječan:

prema kojim kriterijima valja utvrditi treba li u međuvremenu napušten bivši lokalitet za odmor klasificirati kao „lokalitet za odmor” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima?

2)    Prema kojim kriterijima valja utvrditi utječe li određena radnja ili propuštanje na „lokalitet za odmor” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima?

3)    Prema kojim kriterijima valja utvrditi je li određena radnja ili propuštanje takav ozbiljan utjecaj na „lokalitet za odmor” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima da treba pretpostaviti „oštećivanje” tih „lokaliteta za odmor” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima?

4)    Prema kojim kriterijima valja utvrditi je li određena radnja ili propuštanje takav ozbiljan utjecaj na „lokalitet za odmor” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima da treba pretpostaviti „uništavanje” tih „lokaliteta za odmor” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima?

5)    Treba li pojam „lokalitet za razmnožavanje” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima tumačiti na način da prvenstveno obuhvaća samo točno odredivo mjesto na kojem se redovito odvijaju radnje parenja u užem smislu ili radnje koje se odvijaju na užem području i koje su izravno povezane s razmnožavanjem (kao što je mriješćenje), kao i da dodatno, na drugom mjestu, „lokalitet za razmnožavanje” obuhvaća sva točno odrediva mjesta koja su nužno potrebna za razvoj mlade životinje, kao primjerice mjesta ikrenja ili dijelovi biljaka koji su potrebni u stadiju ličinke ili gusjenice?

Ako je odgovor na to pitanje niječan:

što obuhvaća pojam „lokalitet za razmnožavanje” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima i kako treba prostorno razgraničiti „lokalitet za razmnožavanje” od ostalih mjesta?

6)    Prema kojim kriterijima valja utvrditi utječe li određena radnja ili propuštanje na „lokalitet za razmnožavanje” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima?

7)    Prema kojim kriterijima valja utvrditi je li određena radnja ili propuštanje takav ozbiljan utjecaj na „lokalitet za razmnožavanje” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima da treba pretpostaviti „oštećivanje” tih „lokaliteta za razmnožavanje” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima?

8)    Prema kojim kriterijima valja utvrditi je li određena radnja ili propuštanje takav ozbiljan utjecaj na „lokalitet za razmnožavanje” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima da treba pretpostaviti „uništavanje” tih „lokaliteta za razmnožavanje” u smislu članka 12. stavka 1. točke (d) Direktive o staništima?

____________

1 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL 1992., L 206, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14.)