Language of document :

2019 m. birželio 21 d. Verwaltungsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IE / Magistrat der Stadt Wien

(Byla C-477/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: IE

Atsakovas: Magistrat der Stadt Wien

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar sąvoka „poilsio vieta“ pagal Buveinių direktyvos1 12 straipsnio 1 dalies d punktą turi būti aiškinama kaip apimanti ir šiuo metu jau paliktas buvusias poilsio vietas?

Jei į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar kiekviena jau palikta buvusi poilsio vieta laikytina „poilsio vieta“, kaip ji suprantama pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą?

Jei į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Kokiais kriterijais vadovaujantis nustatoma, ar jau palikta buvusi poilsio vieta laikytina „poilsio vieta“, kaip ji suprantama pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą?

2.    Kokiais kriterijais vadovaujantis nustatoma, ar tam tikras veiksmas ar neveikimas laikomas intervencija į „poilsio vietą“, kaip ji suprantama pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą?

3.    Kokiais kriterijais vadovaujantis nustatoma, ar tam tikras veiksmas ar neveikimas yra tokia didelė intervencija į „poilsio vietą“, kaip ji suprantama pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą, kad turėtų būti preziumuojamas šios „poilsio vietos“ „pažeidimas“ pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą?

4.    Kokiais kriterijais vadovaujantis nustatoma, ar tam tikras veiksmas ar neveikimas yra tokia didelė intervencija į „poilsio vietą“, kaip ji suprantama pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą, kad turėtų būti preziumuojamas šios „poilsio vietos“ „naikinimas“ pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą?

5.    Ar sąvoka „perėjimo [dauginimosi] vieta“ pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą turi būti aiškinama taip, kad ši vieta suprantama, pirma, tik kaip tiksliai atribojama teritorija, kurioje periodiškai vyksta poravimasis siaurąja prasme arba nedidelėje erdvėje atliekami su dauginimusi tiesiogiai susiję veiksmai (pavyzdžiui, neršiama), ir, antra, kad „perėjimo [dauginimosi] vieta“ taip pat laikomos visos tiksliai atribojamos teritorijos, neišvengiamai būtinos jauniklio vystymuisi, pavyzdžiui, kiaušinių dėjimo vietos arba lervos (vikšro) stadijai būtinos augalų dalys?

Jei į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Kaip turėtų būti suprantama sąvoka „perėjimo [dauginimosi] vieta“ pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą ir kaip „perėjimo [dauginimosi] vieta“ teritoriniu požiūriu turi būti atskirta nuo kitų vietų?

6.    Kokiais kriterijais vadovaujantis nustatoma, ar tam tikras veiksmas ar neveikimas yra laikomas intervencija į „perėjimo [dauginimosi] vietą“, kaip ji suprantama pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą?

7.    Kokiais kriterijais vadovaujantis nustatoma, ar tam tikras veiksmas ar neveikimas yra tokia didelė intervencija į „perėjimo [dauginimosi] vietą“, kaip ji suprantama pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą, kad turėtų būti preziumuojamas šios „perėjimo [dauginimosi] vietos“ „pažeidimas“ pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą?

8.    Kokiais kriterijais vadovaujantis nustatoma, ar tam tikras veiksmas ar neveikimas yra tokia didelė intervencija į „perėjimo [dauginimosi] vietą“, kaip ji suprantama pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą, kad turėtų būti preziumuojamas šios „perėjimo [dauginimosi] vietos“ „naikinimas“ pagal Buveinių direktyvos 12 straipsnio 1 dalies d punktą?

____________

1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102).