Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2019. június 12- én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WT kontra Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

(C-448/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Az alapeljárás felei

Felperes: WT

Alperes: Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió Bíróságától azt kérdezik, hogy összeegyeztethető-e a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-ei 2003/109/EK tanácsi irányelv1 12. cikkével és – egyebek mellett – az Európai Unió Bíróságának 2017. december 7-i (C-636/16) és 2011. december 8-i (C-371/08) ítéletével az olyan értelmezés, mint amelyet a spanyol Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) 2019. február 19-i 191/2019. sz. ítélete – 5607/2017. sz. hatályon kívül helyezés iránti kérelem (ECLI:ES:TS:2019:580) – és 2019. február 27-i 257/2019. sz. ítélete – 5809/2017. sz. hatályon kívül helyezés iránti kérelem (ECLI:ES:TS:2019:663) – tartalmaz, és amely szerint a 2001/40/EK irányelv2 értelmezéséből az a következtetés vonható le, hogy bármely, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt, aki legalább egyéves szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követett el, automatikusan ki lehet és ki kell utasítani, anélkül, hogy szükséges lenne értékelni a személyes, családi, szociális vagy munkaügyi körülményeit.

____________

1 HL 2004. L 16., 44. o.

2 A harmadik országok állampolgárainak kitoloncolásáról hozott határozatok kölcsönös elismeréséről szóló, 2001. május 28-i 2001/40/EK tanácsi irányelv (HL 2001. L 149., 34. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 107. o.).