Language of document :

2019 m. birželio 19 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje All in One Star Ltd

(Byla C-469/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja ir kasatorė: All in One Star Ltd

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos (ES) 2017/11321 30 straipsniu draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią įtraukiant kitoje valstybėje narėje įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės filialą į komercinį registrą reikalaujama nurodyti įstatinio kapitalo dydį arba jam tolygaus kapitalo vertę?

2.a)    Ar Direktyvos (ES) 2017/1132 30 straipsniu draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią įtraukiant į komercinį registrą kitoje valstybėje narėje įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės filialą reikalaujama, jog bendrovės vadovas patvirtintų, kad pagal nacionalinės teisės aktus nėra su jo asmeniu susijusių paskyrimo kliūčių dėl teismo ar valdžios institucijos nustatyto draudimo verstis profesine ar komercine veikla, visiškai ar iš dalies atitinkančia bendrovės veiklos objektą, arba dėl galutinio apkaltinamojo nuosprendžio už tam tikras nusikalstamas veikas ir kad notaras, panašia profesine teisinių konsultacijų veikla užsiimantis asmuo ar konsulinis pareigūnas išaiškino vadovui jo neribotą pareigą atskleisti teismui informaciją?

2.b)    Jeigu į antrojo klausimo a punktą būtų atsakyta neigiamai:

    Ar SESV 49 ir 54 straipsniais draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią įtraukiant į komercinį registrą kitoje valstybėje narėje įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės filialą reikalaujama, kad bendrovės vadovas pateiktų tokį patvirtinimą?

____________

1 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (OL L 169, 2017, p. 46).