Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 19 iunie 2019 – All in One Star Ltd

(Cauza C-469/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă și recurentă: All in One Star Ltd

Întrebările preliminare

1)    Articolul 30 din Directiva (UE) 2017/11321 se opune unei reglementări naționale, potrivit căreia, pentru înregistrarea în Registrul Comerțului a unei societăți cu răspundere limitată cu sediul într-un alt stat membru, este necesar să se menționeze valoarea capitalului social sau o valoare a capitalului comparabilă?

2 a)    Articolul 30 din Directiva (UE) 2017/1132 se opune unei reglementări naționale, potrivit căreia, atunci când este notificată înregistrarea în Registrul Comerțului a sucursalei unei societăți cu răspundere limitată cu sediul într-un alt stat membru, administratorul societății trebuie să prezinte asigurări că, în ceea ce îl priveşte, nu există, în temeiul dreptului național, niciun obstacol în privința desemnării sale în această funcție, sub forma unei interdicții din partea unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative, de a exercita o profesie sau o activitate lucrativă, care să se suprapună integral sau parțial cu obiectul de activitate al societății sau sub forma unei condamnări definitive pentru anumite infracțiuni și că a fost informat, de un notar, de un reprezentant al unei profesii de consiliere juridică comparabile sau de un funcționar consular, cu privire la obligația sa absolută de a furniza instanței orice informații în acest sens?

2 b)    În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 2 litera a)

Articolele 49 și 54 TFUE se opun unei reglementări naționale potrivit căreia, la înregistrarea în Registrul Comerțului a unei sucursale a unei societăți cu răspundere limitată cu sediul într-un alt stat membru, administratorul societății trebuie să prezinte o astfel de asigurare?

____________

1     Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (JO 2017 L 169, p. 46).